Teknisk information

FBA har ansvar för allt material på fba-bloggen.se.

Upphovsrätt

Upphovsrätten ska respekteras. Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till. Vill du använda material från FBA-bloggen ska du kontakta  kommunikation@fba.se.

Kakor (cookies)

På FBA-bloggen används kakor, eller cookies, för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. En kaka är en textbaserad datafil som webbplatsen begär att få spara i din dator. Vi sparar ingen personlig information med hjälp av kakorna, utan de används för att komma ihåg inställningar du tidigare har gjort när du besökt bloggen. Vi använder också kakor för att samla information och statistik om hur webbplatsens sidor utnyttjas.

Om du inte vill tillåta att kakor sparas kan du ställa in det i din webbläsare. Detsamma gäller om du vill bli informerad varje gång en webbplats begär att få spara en kaka. Mer information finns på webbläsarens hjälpsidor.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från den 25 maj 2018, och innebär förändringar av behandlingen av dina personuppgifter. Skyddet för din personliga integritet blir starkare och dina rättigheter utökas, förstärks och specificeras i dataskyddsförordningen.

FBA ansvarar för hanteringen av personuppgifter på FBA-bloggen. Den rättsliga grunden som vi har för behandling av personuppgifter är att vi utför uppgifter av allmänt intresse. Det kan till exempel vara att informera om vår verksamhet, en uppgift som framgår av 6 § myndighetsförordningen. Vi kan också behandla personuppgifter utifrån de rättsliga grunderna rättslig förpliktelse eller avtal. Gallring eller bevarande av personuppgifter sker i enlighet med gällande arkiv-föreskrifter.

Du kan läsa mer om FBA:s uppdrag och vår instruktion i Förordning (2013:727).

Frågor om hantering av personuppgifter kan ställas till FBA:s dataskyddsombud via mejl, dataskyddsombud@fba.se, eller via brev adresserat till Dataskyddsombudet, FBA, Folke Bernadotteakademin, Sandövägen 1, 872 64  Sandöverken.

Du kan läsa mer om dataskyddsreformen hos Datainspektionen, som också tar emot klagomål om dina personuppgifter hanteras fel, trots att du påtalat problemet.

Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda fba-bloggen.se, och att webbplatsen ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta kommunikation@fba.se så att vi får veta att problemet finns.

Om det finns information på fba-bloggen.se som du behöver, men som inte är tillgänglig för dig, ska du också kontakta kommunikation@fba.se så hjälper vi dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Några bilder saknar bildbeskrivning.

Vi åtgärdar kända tillgänglighetsproblem löpande.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av fba-bloggen.se med hjälp av en extern tillgänglighetstjänst.

Senaste bedömningen gjordes och publicerades den 22 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 17 september 2013.