Redaktionen

Vi är just nu tre fasta skribenter på FBA-bloggen.

Andreas Berg
Andreas är utsänd av FBA till EU Advisory Mission for Ukraine där han arbetar som Coordination and Cooperation Officer. Han har tidigare varit utsänd av FBA till EU:s observatörsinsats i Georgien, till EU:s utrikestjänst EEAS i Bryssel, och till EU:s insats för att stärka rättsstaten i Kosovo, EULEX Kosovo.

Helen Wilandh
Helen är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges biståndsstrategi för Afrika söder om Sahara. Hon var tidigare projektledare för FBA:s arbete i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Hon har även arbetat för OCHA, FN:s kontor för humanitära frågor, på plats i DRK, Burundi och Schweiz. Hon har också arbetat för SIPRI, Stockholm International Peace and Research Institute, med ett projekt för att stärka civilsamhällets roll i fredsprocessen i Mali.

Krister Fahlstedt
Krister är utsänd av FBA som Peace and Development Officer till FN:s landkontor i Filippinerna, som koordinerar alla FN-organs arbete i landet. Han har ett förflutet i Försvarsmakten och har bland annat tjänstgjort i Afghanistan, Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo och Mali. Krister har också gedigen erfarenhet av att arbeta med kvinnor, fred och säkerhet.