Om FBA-bloggen

Vad är FBA?
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Vad är FBA-bloggen?
Det finns ett stort intresse för FBA:s verksamhetsområde, och genom FBA-bloggen kan vi på ett informellt sätt berätta om vad vi gör. Bloggen är tillgänglig för alla som är intresserade av Sveriges insatser inom fredsfrämjande verksamhet, konfliktlösning och andra områden som ligger inom FBA:s uppdrag. FBA-bloggen visar på bredden i vår verksamhet men erbjuder också glimtar av arbetet bakom kulisserna. Blogginläggen handlar om stort och smått, om hard facts såväl som om intressanta möten.

Vem bloggar?
Vi har tre fasta bloggare. Därutöver har vi ett antal gästbloggare. Varje bloggare bloggar i tjänsten, vilket innebär att de har samma ansvar för innehållet i bloggen som för all annan kommunikation i tjänsten, skriftlig såväl som muntlig.

FBA i sociala medier
FBA-bloggen är en del av FBA:s närvaro i sociala medier. Vi finns även på Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Soundcloud och Youtube. Besök också gärna vår hemsida www.fba.se.

Kontakt
Mer uppgifter om bloggarna hittar du på redaktionssidan.
Övrig kontaktinformation finns på vår hemsida.