Kommentarer och netikett

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer och inlägg som innehåller kränkningar, personpåhopp, hets mot folkgrupp, reklam/spam eller som inte har någon koppling till sakfrågan som diskuteras. Och vi förbehåller oss rätten att radera inlägg som kommer från en uppenbart falsk avsändare.

Läs mer om att kommentera och gilla inlägg via Facebook och Twitter.

Netikett på FBA-bloggen
På FBA-bloggen håller vi en god samtalston och du får inte:

uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott

göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning

sprida pornografiska bilder

göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande

göra eller sprida marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet

utöva hot eller trakasserier

utge dig för att vara någon annan person.

Upphovsrätt
Upphovsrätten ska respekteras. Be därför alltid om tillstånd om du vill kopiera eller använda datorprogram, text, bild, video eller ljud som någon annan har skapat eller innehar rättigheterna till och det inte klart framgår att de är fria att använda.

Vill du använda material från FBA-bloggen? Kontakta fbabloggen@fba.se.