Blogg-arkiv för Tomas Brundin

Om Tomas Brundin

Tomas är svensk diplomat. Just nu tjänstgör han som politisk rådgivare till EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern vid EEAS i Bryssel, sekunderad av FBA. Tomas har sedan 1999 arbetat på olika enheter på Utrikesdepartementet och ministerkansliet, tjänstgjort som biträdande generalkonsul vid Sveriges generalkonsulat i Jerusalem och som sektionschef i Mali. Han har även arbetat i Centralamerika och Haiti samt på Sida.

Tänk om antalet ord hade kunnat skapa fred mellan Israel och Palestina. Då hade ockupationen upphört och två självständiga stater levt sida vid sida i fred och säkerhet. Men så har det inte blivit.

Ändå är orden varje tjänstemans viktigaste verktyg. Det är orden som lägger grunden för det politiska och juridiska ramverk som sätter gränser för olika aktörers agerande. Det är åtminstone vad vi hoppas och tror. Men då gäller det att hålla huvudet kallt.

Den vanligaste ... Läs hela inlägget »