Blogg-arkiv för Susanna Rudehill

Susanna Rudehill

Om Susanna Rudehill

Susanna håller precis på att avsluta sitt uppdrag som utsänd från FBA till UN Women i Mali, där hon varit rådgivare i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Hon ansvarade bland annat för att ge stöd till maliska ministerier och civilsamhällesorganisationer i utarbetandet och genomförandet av en ny nationell handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.

We are approaching the twentieth anniversary of resolution 1325 on women, peace and security. This groundbreaking resolution was unanimously adopted by the UN Security Council, the highest decision-making body on international peace and security, in 2000. It recognizes the specific needs of women and girls in crisis situations and the key role women can play for peace in their countries.

The resolution is based on the simple conclusion that peace is not possible without the involvement of ... Läs hela inlägget »