Blogg-arkiv för Robert Blair

Robert Blair

Om Robert Blair

Robert Blair är amerikan och arbetar som forskarassistent inom statsvetenskap på Brown University i USA. Hans forskning fokuserar på internationella interventioner i länder drabbade av inbördeskrig och återuppbyggnad av länder efter krig, särskilt uppbyggnad av säkerhetssektorn och rättsvårdande myndigheter. Robert har bedrivit fältarbete i Colombia, Liberia och Elfenbenskusten. Han har också arbetat för UN Office of Rule of Law and Security Institutions, US Central Intelligence Agency’s Political Instability Task Force, Freedom House och Small Arms Survey. Han har en doktorsexamen från Yale University.

Effective, legitimate police forces are widely viewed as necessary for sustained peace, good governance and economic growth. In post-conflict settings, however, many citizens (rightly) perceive the police as corrupt, biased, inept and inaccessible. As a result, they often seek redress for grievances through illegal or extrajudicial mechanisms, like vigilantism and mob violence. Meanwhile, crime and violence persist at the local level as these countries make the sometimes rocky transition to national peace.

These dynamics raise a number ... Läs hela inlägget »