Blogg-arkiv för Peter Bülund

Om Peter Bülund

Peter arbetar som kursansvarig för FBA:s utbildningar i skydd mot risker i konfliktområden. Han har en bakgrund inom svenska polisen och EU:s utrikestjänst, EU External Action Service, där han arbetat både nationellt och internationellt med kommunikation och säkerhet.

Ingen av oss kunde förutse coronautbrottet. Även om jag arbetar med en så kallad HEAT-kurs, (Hostile Environment Awareness Training) och utbildar i hur man förutser och skyddar sig mot risker i konfliktområden. Och även om vi i planeringen framåt också diskuterat moment som rör hur man evakuerar i samband med epidemier med snabb smittspridning. Men denna globala pandemi såg vi inte komma.

Många av våra aktiviteter och utbildningar har blivit uppskjutna på grund av coronautbrottet, men genom ... Läs hela inlägget »