Blogg-arkiv för Olivia Taghioff

Olivia Taghioff

Om Olivia Taghioff

Olivia är utsänd från FBA till UNFICYP som Technical Expert in Civil Affairs. Hon har många års erfarenhet av utlandstjänstgöring, hon har bland annat arbetat för EU:s insats i Georgien som Project Manager of EU Confidence Building, och för FN i Kenya och Rwanda som Special Assistant to the UN Resident Coordinator. Olivia tycker att fredsbyggande är intressant att jobba med eftersom fred och säkerhet utgör grunden för en hållbar utveckling.

Nicosia är världens sista delade huvudstad. Det är en liten och inte särskilt charmig stad, men det gör den inte mindre spännande. Sedan 1974 löper en FN-kontrollerad buffertzon tvärs igenom staden. Zonen fortsätter både öster- och västerut tills den möter havet på bägge sidor, och delar ön i två delar. I söder ligger republiken Cypern och i norr den så kallade Turkiska republiken norra Cypern (TRNC), som endast erkänts som självständig stat av Turkiet.

Gränsen är markerad ... Läs hela inlägget »