Blogg-arkiv för Miriam van Baalen

Om Miriam van Baalen

Miriam arbetar som tematisk handläggare på FBA:s program for ledarskap och samverkan. Under sin tid på FBA har hon arbetat främst med FBA:s ledarskapsstöd till EU:s civila krishanteringsinsatser, men också inrättandet av ett stipendium för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne och flertalet kurser för att stärka ledarskap och samverkan inom FN:s fredsinsatser. Miriam har en magisterexamen i humanitärt arbete och konflikt samt en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.
Thematic Officer Miriam van Baalen writes about how a new digital work environment can become both a bridge and a barrier for multidimensional peace operations.

After we land in Entebbe, the yawning line of passengers fills the arrival hall. My colleague and I nervously glance around us as security personnel covered in protective masks nonchalantly put a large clique of disinfectant gel in our palms. It is the end of February and we are in Uganda in the midst of the escalating COVID-19 outbreak to organise the fourth edition of the Senior Women Talent Pipeline Induction Course.

The UN wants to achieve ... Läs hela inlägget »