Blogg-arkiv för Minna Naucler

Om Minna Naucler

Minna är senior handläggare på programmet för säkerhetssektorreform på FBA. Hon har tidigare arbetat med politisk rapportering, god samhällsstyrning och polisreform för bland annat EU, svenska Utrikesdepartementet och det tyska biståndsorganet GIZ. Hon har även varit utsänd från FBA till EU:s civila krishanteringsinsats EUCAP Sahel Mali under två år.

In the midst of the pandemic, riots and unrest continues in the US over the recent cases of police brutality that resulted in the deaths of several African American individuals. While the Black Lives Matter movement continues to draw attention to the structural racism and inequalities of the American society, one of the slogans of the movement is ‘defund the police’ – seemingly meaning to disband or even abolish the police and give their funding to… ... Läs hela inlägget »