Blogg-arkiv för Magdalena Tham Lindell

Magdalena Tham Lindell

Om Magdalena Tham Lindell

Magdalena Tham Lindell är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo. Hon har tidigare arbetat med säkerhetspolitisk analys, insatsutvärdering och säkerhetssektorreform. Magdalena har bland annat ansvarat för FOI:s studier i afrikansk säkerhet och arbetat med uppföljning av Sveriges militära bidrag till fredsfrämjande insatser. Hon har även arbetat på Polisen och Utrikes- respektive Försvarsdepartementet.

Det är juni och vi träffar återigen de 24 deltagarna från provinsen Sydkivu som deltar i FBA:s fredsbyggarprogram i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Vi är nyfikna på att få höra om FBA:s utbildning i genusanalys, som gavs tre månader tidigare, har lämnat några spår i deras dagliga arbete. Och alla har exempel de vill berätta om.

”Kvinnan med masterexamen på mitt jobb städar inte längre kontoret utan jag har försökt få in henne i vår kärnverksamhet”, säger ... Läs hela inlägget »


Oviss framtid för Kongo

5 december, 2016 av gästbloggare

De kommande veckorna borde ett fredligt demokratiskt maktskifte äga rum i Demokratiska republiken Kongo, DRK, i enlighet med konstitutionen. Men presidenten verkar planera en annan – och högst oviss – framtid för landet.

Den politiska kampanjen ”Bye bye Kabila” pågår för fullt men Joseph Kabila tycks inte ha några planer på att lämna ämbetet efter 15 år som president när hans mandat går ut den 19 december. Allt sedan det stod klart under våren att det inte ... Läs hela inlägget »


Parlamentsvalet på prärien

9 augusti, 2016 av gästbloggare

Djingis khan enade de mongoliska klanerna och skapade det största territoriellt sammanhängande riket i världshistorien. Djingis khan skapade också världens första frihandelszon, införde det vi idag kallar för diplomatisk immunitet och förbjöd lokala sedvänjor som han uppfattade bidrog till återkommande våld. 800 år senare är Mongoliet en demokrati och medlem i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Den 29 juni hölls parlamentsval där jag var en av tre svenska valobservatörer i OSSE:s valobservationsinsats. Vi ... Läs hela inlägget »