Blogg-arkiv för Linnéa Gelot

Linnéa Gelot

Om Linnéa Gelot

Linnéa Gelot är senior forskare på programmet för forskning och utveckling på FBA. Hon har en doktorsexamen från Aberystwyth University och en bakgrund som senior forskare på Nordiska Afrikainstitutet. Linnéas forskning har fokuserat på AU som freds- och säkerhetsaktör, skydd av civila, och samarbetet mellan FN:s säkerhetsråd och regionala aktörer. Hon har främst bedrivit fältarbete i Somalia, Etiopien och Sudan.

I oktober kommer världsledande forskare som studerar fredsfrämjande insatser, och praktiker som på olika sätt arbetar med sådana insatser, att samlas i Addis Abeba i Etiopien för en tredagars-konferens som arrangeras av FBA. Ett genomgående tema kommer att vara de utmaningar och dilemman som nutidens konflikter innebär för praktikerna, till exempel diplomater.

De flesta deltagarna är medlemmar i någon av FBA:s forskararbetsgrupper. I dagsläget ingår ett 100-tal personer i fem grupper, som är fokuserade på fredsbevarande insatser, ... Läs hela inlägget »