Blogg-arkiv för Linda Borgheden

Om Linda Borgheden

Linda Borgheden är specialist på säkerhetssektorreform på FBA. Tidigare har hon arbetat för FN, främst i Afrika och Mellan-östern, och Försvarsmakten, och utbildat polis, kriminalvård och militär inom mänskliga rättigheter och jämställdhet samt bistått i förändringsarbete genom dialog och rådgivning. Linda är utbildad jurist och har en magisterexamen i mänskliga rättigheter från Lunds universitet.

Despite the warmth of the spring sun outside, the world seems filled with new threats and challenges. The COVID-19 pandemic has affected us all and I am working from home. My mind tries to focus on adapting a training module on human security for one of our partner countries.

What is security? We ask this question in every security sector reform course we hold. What does security mean to you in your daily life? This question is ... Läs hela inlägget »