Blogg-arkiv för Kristin Valasek

Om Kristin Valasek

Kristin är senior specialist på FBA och arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Hon leder FBA:s årliga kurs för jämställdhetsrådgivare och arbetet med att utveckla ett jämställt ledarskap. Kristin har tidigare arbetat med kvinnors rättigheter inom ramen för avväpning, säkerhetssektorreform och asylrätt för FN och DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance.

Right before the winter break, 236 women and men from 105 different organizations and 46 countries around the world joined our International Dialogue on Gender-Responsive Leadership, to discuss an absolutely critical and often missing part of the gender equality puzzle: gender-responsive leadership.

After twenty years of struggling to achieve the commitments of the global women, peace and security agenda, we at the FBA have learned that executives and managers are essential to success. Not just as supporters, ... Läs hela inlägget »