Blogg-arkiv för Julius Kramer

Julius Kramer

Om Julius Kramer

Julius Kramer arbetar på FBA med frågor som rör unga, fred och säkerhet. Han har tidigare arbetat med svenska regeringens genomförande av Agenda 2030 och med organisationsutveckling inom civilsamhället. Innan dess arbetade Julius med icke-statliga aktörers inkludering i FN-processer i New York och med unga fredsmedlare i Burundi, Rwanda och Demokratiska republiken Kongo. Julius har studerat juridik och insatsledning vid Försvarshögskolan.

”What else is new”, tänker jag. Ytterligare ett möte. Ytterligare ett ord på ytterligare ett papper. Det är lätt att bli cynisk, där jag sitter på en av sidobänkarna i FN:s säkerhetsråds rum med norska tapeter. Det är juli 2017 och på dagens agenda står fred och säkerhet i Afrika. Men så händer det: ett ord skiljer sig från den vanliga harangen av standardfraser. En talare understryker vikten av unga människors deltagande för att bygga hållbar ... Läs hela inlägget »