Blogg-arkiv för Julius Kramer

Om Julius Kramer

Julius arbetar på FBA med frågor som rör ungas roll i freds- och statsbyggande, med fokus på Irak och Demokratiska republiken Kongo (DRK). Tidigare arbetade Julius för svenska regeringens Agenda 2030-delegation. Han har också arbetat med icke-statliga aktörers inkludering i FN-förhandlingar i New York och med unga fredsmedlare i Burundi, Rwanda och DRK. Julius har studerat folkrätt och insatsledning vid Försvarshögskolan.

Med förhöjd puls färdades jag längs den palmkantade motorvägen från Bagdads flygplats till mitt första möte med Iraks huvudstad. Det var en varm höstdag i september 2019. Rotorbladen från en nära passerande stridshelikopter fick mig att tänka på mina svensk-irakiska vänners personliga erfarenheter av fruktan och flykt, och de senaste decenniernas medierapportering om invasioner och IS.

Efter decennier av konflikt var läget i Irak fortfarande allvarligt, med en bräcklig demokrati, ständigt överhängande terrorhot och tuffa levnadsvillkor för ... Läs hela inlägget »


”What else is new”, tänker jag. Ytterligare ett möte. Ytterligare ett ord på ytterligare ett papper. Det är lätt att bli cynisk, där jag sitter på en av sidobänkarna i FN:s säkerhetsråds rum med norska tapeter. Det är juli 2017 och på dagens agenda står fred och säkerhet i Afrika. Men så händer det: ett ord skiljer sig från den vanliga harangen av standardfraser. En talare understryker vikten av unga människors deltagande för att bygga hållbar ... Läs hela inlägget »