Blogg-arkiv för Jonas Alberoth

Jonas Alberoth

Om Jonas Alberoth

Jonas Alberoth är ställföreträdande generaldirektör för FBA. Han har tjänstgjort för FN, Utrikesdepartementet och Försvarsmakten i flera internationella insatser och arbetat med frågor som rör politik, ledning, samverkan, konfliktlösning och statsbyggande.

Efter nästan ett år och åtta månader överlämnas nu den så kallade Afghanistanutredningen till regeringen. Syftet är att utvärdera den samlade svenska insatsen i landet mellan åren 2002-2014, bedöma effekterna på det afghanska samhället och ge rekommendationer inför framtiden.

Folke Bernadotteakademin (FBA) har under den aktuella perioden, framförallt mellan åren 2008-2014, haft i uppgift att bidra till fredsarbetet på olika sätt, till exempel genom personal på plats, utbildningsinsatser, politisk rådgivning och jämställdhetsarbete. Den bristande säkerheten var en ... Läs hela inlägget »