Blogg-arkiv för Jennifer Schmidt

Om Jennifer Schmidt

Jennifer Schmidt är utbildnings- och projektledare inom FBA:s rättsstatsprogram. Hon har tidigare tjänstgjort som juridisk rådgivare vid olika typer av missioner i Kosovo, Pakistan, Jordanien och Västbanken. Jennifer har också anlitats av FN, Försvarsmakten, FOI, FBA m.fl. för forskningsprojekt och utvärderingar i länder såsom DR Kongo, Burma/Myanmar, Sudan, Etiopien, Liberia etc.

Lärdomar från Haiti

14 mars, 2014 av gästbloggare

En fånge på Haiti disponerar 0,6 kvadratmeter att bo, äta och sova på. FN rekommenderar ett minimum av 4,5 kvadratmeter per fånge. 0,6 kvadratmeter är standardmåttet på en vanlig Ikea-garderob. Det betyder att fångarna får turas om att sova på natten medan andra står. Det betyder att säkerheten är låg och osäkerheten förhärskande. Det betyder att det kan bli uppemot 40 grader varmt i fängelserna och att sjukdomar såsom tuberkulos och kolera snabbt sprider sig.

2010 arbetade ... Läs hela inlägget »


Ett arbete mellan murar

10 december, 2013 av gästbloggare

När jag skriver det här sitter jag på ett flyg mellan Stockholm och Wien. Jag är på väg till Amman, Jordanien, till en konferens som Sida ordnar, om fred, säkerhet och utveckling i Mellanöstern.

Jag älskar mitt jobb men jag hatar det här flyget. Det är samma flyg som jag tagit genom åren när jag har arbetat i fält. Flyget går oförskämt tidigt på morgonen för att man ska hinna med sin anslutning i Wien. 04.30 ringde ... Läs hela inlägget »