Blogg-arkiv för Frida Gabrielsson-Kjäll

Frida Gabrielsson-Kjäll

Om Frida Gabrielsson-Kjäll

Frida är handläggare på FBA:s program för säkerhetssektorreform (SSR). Hon ansvarar bland annat för att samordna FBA:s stöd till SSR i Liberia inom ramen för myndighetens strategiuppdrag. Hon har tidigare arbetat med demokratifrågor och mänskliga rättigheter på Sida i Stockholm och på svenska ambassaden i Liberia.

I skrivande stund sitter jag på ett av FN:s gästhus i kuststaden Harper i södra Liberia. Harper är den elfte av femton länshuvudstäder jag besöker under min pågående resa i landet. Jag är här tillsammans med min kollega Dominique, inom ramen för FBA:s arbete med Sveriges bilaterala utvecklingsstrategi för Liberia. FBA:s uppdrag handlar om att stödja säkerhetssektorreform (SSR), rättsstatliga principer i offentlig förvaltning och försoning.

Resan vi nu befinner oss på är främst kopplad till SSR och människors tillgång ... Läs hela inlägget »