Blogg-arkiv för Fredrik Öberg

Om Fredrik Öberg

Fredrik Öberg är arkivarie på Folke Bernadotteakademin och arbetar med Folke Bernadottesamlingarna (FBS), som har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv.

FBA bildades 2002 och huvudkontoret har sedan dess legat på Sandö i Ångermanland. Med myndighetens uppdrag att bidra till fred, säkerhet och utveckling för människor i konfliktområden är Sandö en plats som kan lära oss mycket. Våren 1907 utspelade sig där de så kallade Sandökravallerna. Tack vare dem fick Sverige fria fackföreningar och den lilla ön blev en viktig plats för demokratiseringen av Sverige.

I den sista delen skriver Fredrik Öberg, medarbetare på FBA, om Sverige i ... Läs hela inlägget »


FBA bildades 2002 och huvudkontoret har sedan dess legat på Sandö i Ångermanland. Med myndighetens uppdrag att bidra till fred, säkerhet och utveckling för människor i konfliktområden är Sandö en plats som kan lära oss mycket. Våren 1907 utspelade sig där de så kallade Sandökravallerna. Tack vare dem fick Sverige fria fackföreningar och den lilla ön blev en viktig plats för demokratiseringen av Sverige.

I två delar, med start i dag, skriver Fredrik Öberg, medarbetare på FBA, ... Läs hela inlägget »


Heliga Birgitta var Sveriges första internationella medlare. Dessutom var hon civil och bedrev något som för hennes tid kan beskrivas som en feministisk utrikespolitik.

På 1340-talet gav sig Birgitta Birgersdotter in i världspolitiken. I egenskap av Guds ombud ansåg hon sig kunna få slut på Hundraårskriget mellan England och Frankrike. Kriget kom att pågå åren 1337-1453. I en uppenbarelse till Birgitta uppmanar Kristus henne att skriva till påven och mana honom att stifta fred mellan Englands och ... Läs hela inlägget »