Blogg-arkiv för Frédéric Elfver

Om Frédéric Elfver

Frédéric arbetar som intendent vid Fredsarkivet på FBA sedan 2017. Han är doktorand i arkeologi och har även studerat historia vid Stockholms universitet. Frédéric deltar också i ett arkeologiskt undersökningsprojekt om före detta avrättningsplatser i Gästrikland och Hälsingland.

Fredsarkivet är en självklar digital källa till kunskap om Sveriges deltagande i internationella insatser för fred och säkerhet genom tiderna. Vi har utöver myndighetshandlingar flera spännande personarkiv från svenska veteraner som på olika sätt tjänstgjort utomlands i fredens tjänst. Ett av dessa personarkiv gäller Gösta Lundin, som var föreståndare för KFUM:s världsförbunds krigsfångehjälp i Tyskland 1944-1947. I sitt viktiga humanitära arbete ansvarade Gösta bland annat för kontakterna med Oberkommando der Wehrmachts krigsfångebyrå i Torgau, öster om ... Läs hela inlägget »