Blogg-arkiv för Folke Bernadottesamlingarna

Folke Bernadottesamlingarna

Om Folke Bernadottesamlingarna

Folke Bernadottesamlingarna (FBS) har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. FBS är kostnadsfritt åtkomligt vid datorer vid anslutna bibliotek, lärosäten, departement och myndigheter.

I december 1934 skickade Sverige en bataljon till Saarområdet i sydvästra Tyskland, för att övervaka folkomröstningen där. Insatsen genomfördes under Nationernas Förbunds flagg, och omröstningen skulle avgöra huruvida Saarområdet skulle tillerkännas Tyskland eller Frankrike eller bibehålla Status Quo, dvs. styras av Nationernas Förbund.

Svenskarna förlades till den relativt lugna staden Merzig. Ivar af Sillén, som var kompanichef för Truppkontingenten till Saar, har lämnat efter sig ett omfattande personarkiv, som nu finns i FBS. Arbetet i Saar skildrar ... Läs hela inlägget »