Blogg-arkiv för David Creelman

Om David Creelman

David läser sista terminen på kandidatprogrammet i freds- och konfliktstudier på Uppsala Universitet. Han genomför under vårterminen 2021 praktik på Challenges Forums Internationella Sekretariat som FBA står värd för. David har tidigare arbetat sex år inom Försvarsmakten och tjänstgjort i insatser i Afghanistan 2014 samt i Mali 2015 och 2019/20.

Hur definierar man gott ledarskap? Under min tid i Försvarsmakten och Livregementets Husarer K3 i Karlsborg präglades min bild av ledarskap av det militära sammanhanget och miljön. Det hände att jag ledde en grupp soldater i stridssituationer och upptäckte att ett metodiskt beslutsfattande med ett klart och tydligt mål var en framgångsfaktor, kanske till och med mer betydelsefullt än att fatta det perfekta beslutet.

Det fanns inte alltid tid för överväganden, ett beslut är bättre än inget. ... Läs hela inlägget »