Blogg-arkiv för Anna Widepalm

Om Anna Widepalm

Anna Widepalm är projektledare för FBA:s arbete med Sveriges biståndsstrategi för Colombia. Hon har tidigare varit biträdande enhetschef på FBA, och arbetat med bland annat FBA:s utbildningar i dialog och fredsmedling. Hon har även erfarenhet av att arbeta med konflikthanteringsfrågor på svenska Röda korset samt inom civilsamhället med utvecklingsprojekt i Latinamerika. Anna är utbildad civilekonom med internationell inriktning.

I fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och gerillagruppen FARC, som undertecknades hösten 2016, definieras ett antal åtgärder för att öka säkerheten för människor i Colombia. Åtagandena gäller inte bara medlemmarna i FARC som lämnat in sina vapen, utan inkluderar också människorättsförsvarare, lokala ledare och andra invånare i de samhällen som drabbats hårdast av den väpnade konflikten.

I rapportering och diskussioner framkommer att man uppnått en del av de överenskomna åtagandena, men att det fortfarande finns stora brister ... Läs hela inlägget »


Varje dag korsar ett stort antal venezolaner de sju officiella gränsövergångarna mellan Venezuela och Colombia. Vissa av dem för att tillfälligt bege sig till grannlandet för att skaffa mat eller mediciner, andra för att söka sig bort från krisens Venezuela och försöka skapa sig en annan tillvaro i Colombia eller något av de angränsande länderna.

Drygt en miljon venezolaner befinner sig redan i Colombia och deras närvaro är givetvis märkbar, inte bara i gränstrakterna utan även i ... Läs hela inlägget »