Blogg-arkiv för Anna Möller-Loswick

Om Anna Möller-Loswick

Anna Möller-Loswick arbetar på FBA:s program för dialog och fredsmedling, framför allt med kvinnors roll i fredsprocesser. Hon är samordnare för det svenska medlingsnätverket för kvinnor och ansvarar för närvarande för utvecklingen och genomförandet av ett dialog- och medlingsprogram för kvinnliga fredsbyggare i Somalia. Anna har tidigare arbetat med konfliktförebyggande och kvinnor, fred och säkerhet för Saferworld, en fredsorganisation i London. Hon har studerat statskunskap och fred- och konfliktkunskap.

At the beginning of May, I arrived in Oslo to attend this year’s annual meeting for the Nordic Women Mediators Network (NWM). The NWM consists of five Nordic networks of women with significant experience and expertise relevant to conflict mediation, peacebuilding and negotiations. The NWM meets at least once a year to share experiences and explore avenues for collaboration to promote women’s role in peace processes.

This year, the Norwegian network hosted the annual NWM meeting, which ... Läs hela inlägget »


Women play vital roles in conflict resolution, conflict prevention and peacebuilding. They mediate conflicts at the local level, advocate for the needs and priorities of women to be addressed in official peace processes, and work tirelessly to build peace in their communities. Research shows that women’s direct participation in peace negotiations increases the durability and quality of peace. They can serve as brokers who connect women civil society networks at the local level to the official ... Läs hela inlägget »