Blogg-arkiv för Anna-Linn Ekenstierna

Om Anna-Linn Ekenstierna

Anna-Linn arbetar på FBA:s program för ledarskap och samverkan i fredsinsatser. Hon har tidigare arbetat med dialog- och medlingsprocesser på FBA:s program för konfliktförebyggande. Hon har också tjänstgjort i FN:s fredsbevarande insats i Demokratiska republiken Kongo, arbetat vid europeiska kommissionens delegation och FN:s högkvarter i New York, för Amnesty International i Latinamerika och för Challenges Forum.

“Your facilitation brought us to a safe space and process where we shared our stories, really listened to each other and learned from each other.”

These are words that I bring with me as I say goodbye to partners and colleagues at the FBA this time around, heading for a new adventure.

The feedback means a lot to me since it indicates that we achieved what we had set out to do. I and my colleagues at the ... Läs hela inlägget »


”Varje dag i fält påminns jag om utmaningarna med att omsätta policy i praktik”. Uttalandet gjorde jag för cirka fem år sedan på plats i byn Nyamilima i Nordkivu-provinsen i Demokratiska republiken Kongo. Vi var då 20 000 uniformerade och 4 500 civila i MONUSCO, FN:s största internationella insats, som har som mandat att skydda civila. I arbetet ingår att stödja statliga och icke-statliga aktörer i strävanden för fred och säkerhet för civilbefolkningen i östra Kongo.

Jag vet att ... Läs hela inlägget »