Blogg-arkiv för Andreas Berg

Om Andreas Berg

Andreas är utsänd av FBA till EU Advisory Mission for Ukraine där han arbetar som Coordination and Cooperation Officer. Han har tidigare varit utsänd av FBA till EU:s observatörsinsats i Georgien, till EU:s utrikestjänst EEAS i Bryssel, och till EU:s insats för att stärka rättsstaten i Kosovo, EULEX Kosovo. Andreas är svensk-amerikan, ursprungligen från Stockholm men uppväxt främst i Kalifornien. Han har tidigare studerat historia på University of California i Berkeley och internationella relationer på King's College i London.

Kosovo, juni 2014. Från Pristinas närliggande kraftverk anar man en dov lukt av kol. Söderut skymtar snötäckta bergstoppar, gränslandet mellan Kosovo och Makedonien. En klar dag ser man ända till albanska gränsbergen, väster om detta lilla men komplexa land.

Huvudstaden Pristina pulserar med kaotisk aktivitet, en snabbt växande stad med nästan en halv miljon invånare (ingen vet säkert hur många som bor här.) Byggd inpå och utmed åtskilliga kullar och dalar ser staden ut som ett gigantiskt ... Läs hela inlägget »