Min vän frågade bekymrat: ”Har du bestämt dig än för var du kommer vara i november?”. Det var en månad före USA:s presidentval. Hans familj hade redan då bestämt sig för att de skulle fly New York under valet på grund av rädsla för våldsamheter.

Själv har jag valt att stanna i New York, där jag arbetar som civil rådgivare vid Sveriges FN-representation, utsänd från FBA. Idag, precis innan valet, promenerade jag förbi affärer som höll på att bräda igen sina skyltfönster. Samtidigt förbereder sig New Yorks polis för eventuella oroligheter.

Det är många i USA som är nervösa inför tisdagens val, på båda sidor av det politiska spektrumet. Nerverna är på spänn inför valresultatet men även inför om det kommer att leda till våld. Opinionsundersökningarna pekade först på ett stort försprång för Demokraterna som nu gradvis krympt. Många är också snabba att påpeka hur missvisande opinionsundersökningarna var i valet 2016 då de spådde en tydlig seger för Hillary Clinton.

Den allmänna känslan är att ovanligt mycket står på spel och valet har beskrivits som existentiellt. Den påtagliga polariseringen är inget nytt, men avståndet mellan partierna upplevs som större än tidigare, förstärkt av Donald Trumps och Joe Bidens olika sätt att förhålla sig till covid-19. Valet sker också i en kontext där många väljare främst får sin information från nyhetskanaler eller flöden i sociala medier som befäster de åsikter de redan har.

De starka motsättningarna och känslan av akut angelägenhet har resulterat i att valdeltagandet ser ut att bli rekordhögt. Det reflekteras i utbudet av ansiktsmasker, där många nu bär masker där det står ”VOTE”. Covid-19 har också bidragit till att ovanligt många väljer att rösta i förväg för att undvika större folksamsamlingar under valdagen. Tre dagar innan valet hade redan så många röstat att det var nära 65 procent av det totala antalet som deltog i valet 2016.

Det stora antalet förtidsröster kan innebära att det tar tid innan vi vet det slutliga resultatet. Initiala siffror kan vara missvisande om de inte visar på en överväldigande seger för en kandidat. Det finns en fara för att en kandidat kan utse sig som vinnare i förtid och för att resultatet blir omtvistat. President Trump har flera gånger varnat för valfusk och indikerat att han kanske inte kommer acceptera valresultatet. Närvaron av väpnade grupper med politiska intressen gör situationen potentiellt explosiv. FBI och Department of Homeland Defense har varnat för ett ökat hot från extremister i samband med valet.

Detta betyder dock inte att oroligheter är oundvikliga. Det finns sätt att bidra till lugn. International Crisis Group har uppmanat medier och andra länder att inte utse någon vinnare för tidigt. Ett annat sätt att motverka osäkerhet kring om ett val har gått rätt till, är att låta neutrala valobservatörer bevaka och rapportera om valet. FBA sänder ut svensk personal till valobservationsinsatser i världen som leds av bland annat OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, och deras kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, för att bidra till demokrati och fredlig utveckling. Under det pågående amerikanska valet finns en valobservationsinsats från OSSE/ODIHR på plats. Mot bakgrund av hur polariserat valet är och nya krav på valsystemet kopplade till pandemin, hade OSSE/ODIHR planerat att skicka ett stort team på 500 personer. Teamet fick dock krympas ordentligt till 30 observatörer – ingen av dem från Sverige – på grund av covid-19 och reserestriktioner.

Trots att teamet blev betydligt mindre än planerat kan de internationella valobservatörerna hjälpa till att skapa trygghet. De osäkra faktorerna må vara många inför USA:s presidentval, men vi får inte glömma bort de positiva krafterna; politiker på olika sidor, medier och privatpersoner som manar till återhållsamhet. Och internationella organisationer – som FBA:s partnerorganisation OSSE – som också försöker bidra till lugn genom att sakligt observera och rapportera om det som sker.