“Nine farmers, including two minors and four women, were massacred in Sagay City, Negros Occidental last night, Saturday. Reporting from the funeral parlor where the victims had been taken, a radio station said most of them bore headshots and at least three of the bodies were burned.” [kodao.org/news]

Hur tragisk den än må vara så är händelsen på inget sätt ovanlig här i Filippinerna. Den utlöste också ett omedelbart ordkrig mellan regeringen å ena sidan, och ledarskapet för the National Democratic Front (NDF) å den andra. NDF representerar den kommunistiska rebellrörelsen som varit i konflikt med regimen i Manila sedan sent 1960-tal. Båda sidor anklagade varandra för att ligga bakom den brutala attacken.

Fientligheterna är som ett öppet sår vid sidan av den betydligt mer kända konflikten som rör den muslimska minoritetens självständighetskamp i Mindanao. Genom åren har otaliga fredssamtal mellan NDF och regeringen, med Norge i en medlarroll, ägt rum men hittills utan resultat. Den senaste rundan av förhandlingar avbröts av president Duterte i juni med huvudsaklig hänvisning till att den politiska ledningen för kommunisterna inte har kontroll över sin väpnade gren, the New Peoples Army (NPA). NPA stämplades för övrigt som en terroristorganisation i slutet av förra året vilket ytterligare försämrat samtalsklimatet.

Till skillnad från frihetssträvandena i Mindanao så är kommunisternas kamp inte geografiskt orienterad. Grundproblemen är dock i mångt och mycket likartade – fattigdom och en stark känsla av utanförskap. En särskilt utsatt grupp är ursprungsbefolkningen som ständigt tenderar att hamna i skottgluggen mellan regeringsstyrkor och rebeller, något som massakern i Sagay illustrerar med smärtsam tydlighet.

Så var kommer jag, FBA och FN in i detta? Det vi framför allt försöker göra är att stödja initiativ på lokal nivå, såsom Peace and Order Councils. Mycket handlar om att återupprätta förtroenden och skapa plattformar för samtal. Vi arbetar också aktivt med religiösa grupper, som alltid har en central roll att spela här i Filippinerna. Ett exempel på det senare är min kommande medverkan vid the 7th Ecumenical Church Leaders’ Summit i Cebu. Å FN:s vägnar har jag blivit ombedd att leverera ett ‘message of solidarity’ och kommer bland annat att citera Dag Hammarskjöld: “The UN was not created to take mankind to heaven, but to save humanity from hell.”