Namnet på 2018 års mottagare av Nobels fredspris tillkännagavs nyligen. Priset i år går till den kongolesiske läkaren Denis Mukwege och den irakiska MR-aktivisten Nadia Murad. De tilldelas priset för sin hårda kamp mot sexuellt och könsrelaterat våld i krig och konflikt. I en intervju med norska tidningen Verdens Gang meddelar doktor Mukwege att han tillägnar priset världens alla kvinnor som utsatts för våld.

Mukwege har tidigare tilldelats EU-parlamentets välrenommerade Sacharovpris för sina enastående insatser inom samma område. Med stöd från bland annat Sverige och svenska biståndsmedel startade Mukwege år 1999 Panzisjukhuset i Demokratiska republiken Kongo (DRK), där han numera arbetar som chefsläkare. Han är även ansvarig för Panzistiftelsen som ligger i anslutning till sjukhuset och är ett slags rehabiliteringscentrum för kvinnor som drabbats av sexuellt våld.

FBA arbetar med Panzistiftelsen genom myndighetens fredsbyggarprogram i DRK som startade 2017. Då deltog en av stiftelsens medarbetare i fredsbyggarprogrammet, och i årets program är samma person en av mentorerna och utbildarna.

Tillsammans med deltagare i fredsbyggarprogrammet besökte FBA Panzistiftelsen, strax utanför Sydkivus provinshuvudstad Bukavu i östra DRK, i somras. Flera medarbetare på stiftelsen berättade om situationen för dem som drabbas av det sexuella våldet i DRK. De sade att våldet i allt för stor utsträckning normaliserats i samhället och att det främst drabbar kvinnor och flickor. Män drabbas dock också, även om mörkertalet för dem kan vara högt på grund av ett utbrett stigma och djupt rotade fördomar.

Syftet med besöket var, förutom att höra mer om Panzistiftelsens arbete med sexuellt våld, också att höra om hur stiftelsen har tagit tillvara kunskaper de fått från medarbetaren som engagerats i FBA:s fredsbyggarprogram. Vi fick veta att fredsbyggarprogrammet bidragit med kunskaper om hur man arbetar för mer jämställdhet i vardagen, främst på arbetsplatsen men även i hemmet. Ökad jämställdhet leder i sin tur till minskat våld. Vi fick också höra att fredsbyggarprogrammet bidragit med metoder för att arbeta med attityder och normer kopplade till maktstrukturer, och att Panzistiftelsen nu anammat ett mer inkluderande beslutsfattande. Tidigare hade inte samtliga medarbetare, främst kvinnlig stödpersonal, möjlighet att delta i möten eftersom de enbart hölls på franska. Idag anordnas möten även på swahili och det inhemska språket shi. Stödpersonalen kan därför påverka sin arbetssituation i större utsträckning. Ett litet, men ändå viktigt, steg framåt.

Den 19–21 oktober träffas deltagarna i FBA:s fredsbyggarprogram 2018 igen, ihop med föregående års deltagare. Tillsammans utgör de vårt nätverk för inkluderande fredsbyggande i DRK. Under dagarna i oktober ska de närmare 70 nätverksmedlemmarna utbyta praktiska erfarenheter i syfte att inspirera och stödja varandra att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering, främjande av kvinnors lika deltagande i arbetet för fred, och förebyggande av sexuellt och könsrelaterat våld.

Vi som arbetar med fredsbyggarprogrammet på FBA ser fram emot forumet. Tillsammans med medarbetare från Mukweges Panzistiftelse och andra nyckelaktörer ska vi fortsätta arbeta för ett fredligt och jämställt Kongo, fritt från såväl sexuellt som andra typer av våld.