För ett par veckor sedan var jag och kollegan Maja på plats i Paynesville strax utanför Monrovia i Liberia, där över 200 unga samlats för att under ett par dagar diskutera ett antal frågor som på ett eller annat vis påverkar ungas vardag. Entrepenörskap, deltagande i politiska processer, konflikthantering, integritet och kulturyttringar stod på agendan.

Konferensen var den allra första i sitt slag i Liberia och flera av de unga som deltog hade aldrig tidigare besökt huvudstaden. Här gavs tillfälle att både möta andra i liknande situationer och utbyta erfarenheter med människor från en annan vardag, men framför allt utrymme att gemensamt samtala om framtiden. Både kvinnor och män, från olika bakgrunder och med olika drömmar, kunde under ett par dagar träffas och prata om en gemensam vision om ett fredligt land med förutsättningar för både personlig och samhällelig utveckling. Konferensen var för unga, av unga. Men budskapet var tydligt – framtiden tillhör alla.

Flera talare bidrog till en inspirerande och kreativ stämning, såväl skådespelare och musiker som företagare och politiker. Interpeace, Selam och LSU var alla inbjudna av svenska ambassaden, som stod som medarrangör av konferensen tillsammans med FN i Liberia. Den svenska artisten Mapei, med rötter i Liberia, gjorde ett bejublat uppträdande tillsammans med det liberianska hiphop-kollektivet Hip Co, på temat PEACE!

I ett land där en stor majoritet av befolkningen är ung, vissa siffror gör gällande att uppemot 75 procent är under 35 år, utgör de unga en enorm kraft. Desto viktigare att den kraften kan kanaliseras och gemensamt styra mot en demokratisk utvecklingsvision.

I december 2015 antog FN:s säkerhetsråd en resolution om unga, fred och säkerhet. Resolutionen, med nummer 2250, utgår från fem fokusområden; deltagande, skydd, förebyggande, partnerskap och återintegrering. Den utgör ett starkt fundament för ungas aktiva deltagande i en fredlig och demokratisk samhällsdialog. Fundament som är viktiga i Liberia såsom på ett globalt plan.

Men med frihet och möjligheter att forma sin egen framtid kommer också ett ansvar. I höst genomförs både president- och parlamentsval i Liberia och inom ett års tid kommer även en tung del av FN:s närvaro, den fredsbevarande insatsen UNMIL, att lämna landet efter nästan 15 år. Dessa övergångar – från en nationell administration till en annan och från en FN-närvaro med både fredsbevarande styrka och olika FN-program på plats till ett mindre så kallat UN Country Team – kan komma att utgöra utmaningar men samtidigt milstolpar i landets postkonflikt-historia.

Liberias befolkning, ung som gammal och kvinna som man, har nu en gemensam uppgift att med stöd av det internationella samfundet fortsätta att stärka den demokratiska utvecklingen i landet. Det är både deras rättighet och deras skyldighet att påverka.