De colombianska deltagarna i FBA:s kurs i avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter hade sprudlande av glädje anlänt till Stockholm en dag för sent. De kom direkt från det högtidliga undertecknandet av fredsavtalet i Cartagena den 26 september. Vid denna ceremoni skrev Colombias president Juan Manuel Santos och FARC:s ledare Timoléon Jimenez under det avtal som avslutade 52 års inbördeskrig.

Bara sex dagar senare, den 3 oktober, var stämningen en helt annan. Folkomröstningen dagen innan hade med knapp majoritet sagt nej till avtalet, till synes kullkastat fyra års fredsförhandlingar och nu tickade konfliktklockan igen: den sista oktober skulle det bilateralt utropade eldupphöravtalet upphöra att gälla.

7 oktober, bara timmar innan kursens avslutning, kom så det första tecknet på en ny vändning. Den norska Nobelkommittén hade utsett president Santos till årets mottagare av fredspriset. Om glädjen stod högt i tak bland FBA:s kursdeltagare i Stockholm var den inget mot mottagandet i Colombia där manifestationer med tusentals människor som gett sitt stöd till en fortsatt fredsprocess har avlöst varandra.

President Santos mötte företrädarna från den segrande nej-sidan i folkomröstningen för förhandlingar och den 12 november, drygt fyrtio dagar efter folkomröstningen, undertecknades ”el acuerdo de la esperanza” – hoppets avtal – mellan den colombianska regeringen och FARC. Nu återstår att ännu en gång ratificera avtalet politiskt. Men att detta ska ske genom en ny folkomröstning är det få som tror. Sannolikast kommer avtalet att läggas fram inför kongressen. Det bilaterala eldupphöravtalet med FARC har förlängts och gäller nu året ut.

FBA fick i september 2016 i uppdrag av den svenska regeringen att tillsammans med Sida stödja Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia under perioden 2016-2020. Det övergripande målet för FBA:s arbete är att bidra till freds- och statsbyggande i Colombia.

FBA har emellertid varit närvarande och aktivt medverkat i den colombianska fredsprocessen i snart ett decennium. Detta har skett huvudsakligen genom rådgivning och utbildning av företrädare för olika colombianska statliga och icke-statliga aktörer.

FBA kommer även fortsättningsvis att på plats i Colombia, och i nära samarbete med colombianska partners, arbeta för att stärka offentliga institutioners och det civila samhällets kapacitet att arbeta med konfliktförebyggande och fredsbyggande åtgärder. Vi gör detta främst inom våra expertområden säkerhetssektorreform, avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter och kvinnor, fred och säkerhet. En central aspekt i detta arbete är att fortsätta att bygga på den långvariga och förtroliga relation som upparbetats under lång tid.

Tidvis har nog de flesta undrat om de colombianska fredsförhandlingarna någonsin skulle komma i mål. Det senaste året har emellertid processen plötsligt gått allt snabbare för att abrupt, men tillfälligt, bromsas upp av folkomröstningens nej till fredsavtalet. Nu går processen framåt igen; det som inledningsvis liknades vid en kollision med ett isberg i medierna har kanske visat sig vara en knuff framåt för processen.