Åren runt andra världskriget flyttade Ingeborg Backlund till Derndorf i Tyskland för att studera. Under studietiden träffade hon en man som hon gifte sig med och i maj 1944 fick de en son som de gav namnet Jörgen. Under krigsslutet våren 1945 försökte Ingeborgs föräldrar på olika sätt att få hem sin dotter och sitt barnbarn och en intensiv brevväxling inleddes med olika svenska myndigheter och organisationer. I kaoset under och efter krigsslutet tappade de kontakten med dottern men lyckades med hjälp av organisationen Hjälp krigets offer i juli 1945 erhålla ett brev från Ingeborg som nu var gravid igen.

johans-blogg

Under hösten blev hennes hälsotillstånd sämre och den knappt ett och ett halvt år gamle Jörgen fick lunginflammation. Den 18 oktober kom till slut beskedet till Ingeborgs föräldrar att dottern och hennes barn erbjudits plats på svenska Röda korsets bussar för sjuktransport för återresa till Sverige. Ingeborg fick inte beskedet förrän en halvtimme innan avfärd och tvingades i all hast ta med sig det viktigaste. Ingeborgs man, herr Lochbrunner, stannade kvar i Tyskland.

Jörgen Backlund har av förklarliga skäl inga minnen från resan till Sverige. Hans mor har dock berättat att den gick mycket långsamt på grund av sönderbombade vägar. Det rådde brist på vatten och vid ett par tillfällen tog man bussarnas kylarvatten för att klara nöden. Resan gick via Danmark där man möttes av mycket bitterhet som följd av ockupationsåren, och människor skrek ”mördarunge” åt Jörgen vid något tillfälle. I början av november kom de till Sverige och flyttade då till Ingeborgs föräldrar i Uppsala.

Som vice ordförande i svenska Röda korset var Folke Bernadotte involverad i organisationen av repatrierings- och sjuktransportinsatserna som Jörgen och hans familj fick hjälp av. Senare i livet arbetade Jörgen som utsänd av Folke Bernadotteakademin till insatsen EUMM i Georgien, både 2008 och 2010-2011. Så sent som i oktober 2016 var han även utsänd som valobservatör till Georgien. Hans öde korsade därmed Folke Bernadottes för andra gången i livet.

Den korrespondens som Ingeborgs far hade med olika svenska myndigheter och organisationer 1945 finns bevarad i digital form i Folke Bernadottesamlingarna.