De senaste dagarna har jag tillbringat på Almedalsveckan i Visby, mest känd som ett gyllene tillfälle att knyta värdefulla kontakter och föra intressanta diskussioner.

Dessutom ger veckan, med nästan 4000 programpunkter, en återblick av det gångna året inom en rad politikområden – lika mycket som det ger en indikation på vilka frågor som kan komma att bli tongivande framöver. Inom FBA:s område – fred, säkerhet och utveckling – har det varit en späckad vecka med många intressanta seminarier, arrangerade av en rad aktörer. En stor del av behållningen för mig personligen är att gå runt bland seminarierna, lyssna, lära, utveckla nätverket och bara insupa stämningen.

Ett av Almedalsveckans mest välbesökta event i år var FBA:s eget seminarium med FN-sändebudet Staffan de Mistura och utrikesminister Margot Wallström som samtalade om det brutala inbördeskriget i Syrien som har dominerat nyhetsflödet det senaste året. De Mistura målade upp en bild där de kommande sex månaderna kommer att vara avgörande för att nå ett slut på konflikten – ”either we make it or we break it”. Liksom de Mistura är jag också av uppfattningen att en lösning på konflikten förutsätter att USA och Ryssland kan föra en konstruktiv dialog kring Syrien.

FBA:s experter Magdalena Tham-Lindell och Stefan Åström har också deltagit i seminarier om utvecklingen i Mali respektive Colombia – två länder med väldigt olika framtidsutsikter. I Mali ser vi hur den instabila säkerhetssituationen fortsatt innebär stora påfrestningar för befolkningen såväl som för centralregeringen, medan Colombia är närmare ett fredsavtal mellan regeringen och FARC-gerillan än någonsin, och därmed nära ett slut på ett 50 år långt inbördeskrig som kostat över 200 000 människor livet och tvingat 7 000 000 personer på flykt.

Internationella fredsinsatser, både civila och militära, är en ofta använd metod för att hantera konflikter. För de flesta av oss är det uppenbart att det finns mycket övrigt att önska vad avser exempelvis ledarskap i de internationella sammanhangen. Behandlingen av FN-tjänstemannen Anders Kompass är ett av många exempel. Ett gott ledarskap är en av grundförutsättningarna för att fredsinsatserna ska bli effektiva och uppnå goda resultat. Det var också en av slutsatserna från vårt seminarium ”Ledarskap för fred” där bland andra Anders Kompass deltog.

Jag tar också med mig det intressanta samtalet jag hade förmånen att föra med Mellanösterkännaren och journalisten Bitte Hammargren och Sveriges ambassadör i Turkiet Lars Wahlund i vårt seminarium om utvecklingen i just Turkiet.

Men det allra mest intressanta med Almedalen är ändå att veckan är ett så starkt bevis för att det öppna samhället fungerar i Sverige. Här ges möjlighet att under några dagar träffa ett stort antal intressanta människor och diskutera alla möjliga frågor under trygga och organiserade former. För många av de länder där FBA arbetar är Almedalsveckan en avlägsen dröm som måhända aldrig kommer gå i uppfyllelse. Genom att vara på plats i Almedalen kan FBA nå ut till både beslutsfattare och till en stor samhällsintresserad publik, och därigenom bidra till att frågor kopplade till fred, säkerhet och utveckling inte glöms bort i det mediala bruset.

Som jag nämnde inledningsvis är Almedalsveckan både en blick i backspegeln och en blick in i spåkulan. Vi kan aldrig vara säkra på vilka utmaningar som väntar, men jag är helt övertygad om att nästa års Almedalsvecka kommer vara minst lika intressant som årets.