SA

Vi som jobbar på FBA:s program för DDR, Disarmament, Demobilisation and Reintegration of Ex-Combattants, har precis kommit tillbaka till Stockholm efter två veckors arbete i Sydafrika. Sedan 2008 har vi varje år bidragit med tematiskt stöd och ämnesinnehåll till DDR-kursen som Peace Mission Training Center (PMTC) utför i Pretoria.

Många av deltagarna kommer från Sydafrikas armé, flyg, marin och polis, och har redan erfarenhet av utlandsmissioner, eller står på tur för att för första gången delta i en fredsinsats utomlands. Diskussionerna på kursen brukar därför bli intensiva. Pågående fredsinsatser i regionen debatteras friskt.

Sydafrika har en stark ställning i närområdet. Landet ses av sina grannar som en föregångare och förebild, inte minst på grund av Sydafrikas engagemang för att skapa säkerhet och stabilitet i södra Afrika. Att FBA varje år får vara med på PMTC:s DDR-kurs i Pretoria är därför inte bara en ypperlig möjlighet att bygga DDR-kapacitet inom Sydafrikas försvarsmakt och polis, utan även en chans att indirekt stärka kapaciteten i hela regionen.

Målsättningen från både FBA:s och PMTC:s sida är dessutom att civila sydafrikaner i framtiden ska kunna delta i kursen, liksom civila, poliser och militärer från grannländerna. Konkret civil-militär samverkan skulle tillföra kursen en ny dimension, och skapa fördjupad förståelse hos eleverna för olika yrkeskårers roller i ett framgångsrikt DDR-arbete. Ofta brukar en DDR-process planeras och genomföras av civila med stöd av polis och militär.

De före detta kombattanterna, som avväpnas och tas om hand i processen, ska ju också gå igenom en transformering från en uniformerad tillvaro till en ny livssituation med det civila livets alla vedermödor. Den civil-militära aspekten löper som en röd tråd i allt DDR-arbete. PMTC:s DDR-kurs lyfter i och för sig frågan redan i dag i både teoretiska moment och praktiska övningar, men förhoppningsvis kan kursen i framtiden erbjuda en ännu djupare förståelse för den civila biten av en DDR-process.

FBA kommer att fortsätta att ge PMTC stöd så att DDR-kursen kan utvecklas och förnyas. Stödet kan ses som ett led i en lång relation mellan Sverige och Sydafrika. På avslutningsceremonin för kursen tackade den sydafrikanska försvarshögskolans chef, general Nombewu, högtidligt Sverige för det stöd Sverige gav till kampen mot apartheid i Sydafrika fram till år 1994. Sveriges support under de svåra åren betydde mycket. Låt oss hoppas att den goda relationen kommer att bestå, och att vi tillsammans kan arbeta för ett säkrare och mer utvecklat södra Afrika.