Helt plötsligt slog det mig att det ju regnade hela kvällen igår och var minusgrader i natt, det lär vara fullständig isgata. Jag borde kanske rota fram de där broddarna jag köpte förra året men aldrig kunde med att sätta på mig?

Men vi är redan på väg ner i hissen, vagnen, två overallklädda barn och jag, det blir för krångligt att åka upp igen och leta broddar. Och när vi rullar ut på trottoaren kan jag pusta ut – det är faktiskt saltat och sandat.

Medan vi rullar mot förskolan tänker jag på den senaste tidens rapportering om jämställd snöröjning, där vissa svenska städer prioriterat plogning av trottoarer och cykelbanor högre än plogning av vägar. Bakgrunden är att män i större utsträckning åker bil medan kvinnor oftare går, cyklar och reser kollektivt. Vidare visar olycksstatistiken att det är ungefär tre gånger så många fotgängare som skadas vid halka än bilister. Att i större utsträckning röja gång- och cykelbanor är alltså mer jämställt och rättvist än att koncentrera sig på bilvägarna.

Nu råder det visserligen ingen brist på gående, kollektivåkande eller cyklande män i Stockholms innerstad, men jag tänker vidare på det här på vägen till jobbet. Jag är enormt tacksam för att rädslan för att halka på en isfläck är min främsta oro när jag går hemifrån på morgonen. Det är långt från verkligheten i de områden där FBA arbetar, där våld, kriminalitet och krig ofta är en del av vardagen. Säkerhet betyder olika saker för olika personer på olika platser; en tonårspojke i Mogadishu, en äldre kvinna i Ukraina…

Så vad innebär säkerhet egentligen?

FBA:s kurs om säkerhetssektorreform (SSR) på Sandö pågick förra veckan och ”What is security?” var faktiskt den första fråga vi ställde deltagarna. Kursen riktas till representanter från olika organisationer och länder, som får tillfälle att fördjupa sig i hur en väl fungerande säkerhetssektor med fokus på mänsklig säkerhet kan bidra till att bygga fred och förhindra återfall i konflikt.

Mänsklig säkerhet sätter strålkastaren på att befolkningen – och därmed dess behov – ser olika ut, och att svaren måste anpassas därefter. Sveriges utrikesminister Margot Wallström vill bedriva en feministisk utrikes- och säkerhetspolitik, vilket innebär att särskilt fokusera på de strukturella utmaningar som står i vägen för kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser.

Ett jämställdhetsintegrerat perspektiv uppmärksammar olika gruppers behov, utmaningar och prioriteringar. Det innebär att ha ett differentierat och anpassat tillvägagångssätt i såväl analys, målbild, genomförande och uppföljning.

Medan jag tryggt navigerar på Stockholms sandade trottoarer sänder jag en tacksam tanke till alla i snösvängen. Inte bara har de arbetat hela natten för att alla Stockholmare ska kunna ta sig fram säkert på gatorna, de är också jämställdhetsintegreringsexperter.