Rättigheter. Representation. Resurser. Tre centrala ord för jämställdhet och för den svenska feministiska utrikespolitiken.

När Världsbankens rapport ”Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity” nyligen lanserades i Sverige var UD:s nytillträdda jämställdhetssamordnare Annika Molin Hellgren en av talarna. Hon talade om verktygslådan som används när man arbetar för att uppnå jämställdhet. Hon pratade om mänskliga rättigheter, hon pratade närvaro i beslutande organ, och hon pratade om ekonomiska resurser som ger individen en möjlighet att vara en samhällelig aktör. Hon konstaterade att jämställdhet inte bara är nödvändigt för ekonomisk utveckling – det är också smart politik och en rättighetsfråga.

Världsbankens rapport innehåller en stor mängd data som svart på vitt visar att många av världens kvinnor inte ges samma förutsättningar som män. En kvinna som på egen hand inte ens kan få ett eget identitetskort, har väldigt få möjligheter att leva sitt eget liv med allt vad det innebär. På flera håll i världen föds flickor och kvinnor in i strukturer som redan från början gör att de hamnar i uppförsbacke. Flickor som förvägras rätten att gå i skolan och som tvingas in i barnäktenskap. Flickor som växer upp till kvinnor utan en chans på arbetsmarknaden, utsatta för könsbaserat våld och fasta i lagar och normer som kväver deras rättigheter och röster. Att inte ta tillvara på halva befolkningens potential är ett enormt slöseri.

Men även pojkar och män berörs. Vi lever alla i normstrukturer, som håller oss bundna. Alla vinner på jämställdhet.

FBA arbetar med jämställdhetsintegrering i all vår verksamhet. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet är en given utgångspunkt och vi har ett särskilt program för just det arbetet. FBA är dessutom samordnande för de svenska myndigheter som årligen rapporterar till UD om hur arbetet fortgår med att leva upp till den svenska nationella handlingsplanen för resolution 1325. Vi håller just nu på att slutföra rapporten avseende år 2014.

Rättigheter. Representation. Resurser. Tre ord som sätter strålkastarljuset på grundförutsättningarna för oss alla, vilka vi än är, att skapa våra egna liv.