bild stefans blogg

Mannen i kamouflagekläder kommer sakta släntrande över grusgången. Han har ett automatvapen slängt över axeln. Två kvinnor och en man med bestämd uppsyn står redo att ta emot honom.
– Jag heter Tom-Tom, säger mannen i kamouflage.
Han fortsätter med att berätta att han varit soldat i kriget. Men han är trött på det nu. Han har hört att han kan komma till den här platsen för att lämna in sitt vapen och få pengar. Gruppen som tagit emot Tom-Tom nickar. Men när de ska ta vapnet ifrån honom, rycker han till. Han vill ha pengar direkt i handen för att överlämna det.

Ovanstående text är ett utdrag från ett reportage som gjordes om DDR-programmets årliga tvåveckors kurs i Stockholm, som avslutades i fredags. Tom-Tom spelades av en kollega under ett av kursens praktiska moment, i det som på svenska kallas avväpning, demobilisering och återanpassning (Disarmament, Demobilisation and Reintegration).

Av årets 26 deltagare var hela åtta stycken från Colombia. Med anledning av de fredsförhandlingar som pågår på Kuba mellan den colombianska regeringen och vänstergerillan FARC har en särskild satsning gjorts i år på att stödja den colombianska processen med DDR-utbildning.

Även Afrika var väl representerat med deltagare från internationella organisationer som MONUSCO, AU och MINUSMA, samt nationella myndigheter och organisationer aktiva inom DDR i Sudan, Rwanda och Etiopien. Speciellt glädjande var deltagandet av två personer från Myanmar International Peace Center (MPC) i Rangoon, som gav diskussionerna ytterligare spännvidd och djup.

Efter två intensiva veckor, som blandade teoretiska presentationer av några av världens mest erfarna DDR-specialister med praktiska övningar som vapenförstöring och gemensamma grupparbeten, framträder en ganska olikartad bild av DDR i världen idag.

FN:s representanter pekar på de stora utmaningar som finns framför allt i Afrika i ljuset av den senaste tidens händelseutveckling där. I och med förändrade eller nya konfliktmönster söker man nya verktyg för att möta utmaningarna.

I andra länder som Colombia, Myanmar och Filippinerna knyter man i större utsträckning förhoppningar till DDR som ett avgörande bidrag till varaktig fred i dess kanske mer traditionella form.

Lärdomen av detta blir att den verktygslåda som DDR utgör i vissa fall måste breddas ytterligare, kanske med fler verktyg, och än mer anpassas till den lokala och regionala situationen i varje enskilt fall.

Denna olikartade och komplexa DDR-bild blev synliggjord dels under grupparbetsredovisningarna om Myanmar, Colombia, Centralafrikanska republiken och Somalia, dels under de landpresentationer som deltagarna gjorde om Kongo, Jemen och Mali.

DDR kan stödja fredsbyggande på ett flertal sätt. Genom ökad kontroll av vapen, upplösande av militära förband och grupper, minskade militärutgifter, eller som i exemplet med Tom-Tom, det praktiska avväpnande av enskilda kombattanter.

Vårt arbete med att stärka DDR-kompetenser fortsätter och nu börjar vi planera för nästa kurs, den här gången i samarbete med Barcelona International Resourse Center (BIPRC). Den 17 november kör vi igen!

Läs mer om FBA:s kurser här.