karta

– Vad jobbar du med för något då?
– Jag jobbar med civil krishantering på Folke Bernadotteakademin.
– Jaha, kopplat till ett universitet då eller?
– Nej, FBA är svensk myndighet under UD, med uppdraget att bidra till stärkt fred, säkerhet och utveckling.

Ordväxlingen ovan har jag varit med om flera gånger vid det här laget, på diverse sociala tillställningar. Internt på FBA brukar vi skoja om att när FBA grundades 2002 var det på vippen att myndigheten fick namnet Folke Bernadotteinstitutet. Men så småningom var det någon som insåg vad myndigheten då skulle få för akronym, och att det inte skulle flyga. Framför allt inte internationellt.

FBA tillhör den skara svenska myndigheter som är mer kända utanför Sveriges gränser än innanför. Vi arbetar med internationella organisationer och med länder geografiskt långt bort. Vi står kanske oftare i talarstolen på en EU-konferens i Erbil, i en föreläsningssal i Bogotá eller på en polisstation i Monrovia än vad vi syns i den inhemska debatten. Men vi finns här! Vi arbetar nära våra kollegor på UD:s och Sidas olika enheter, vi träffar MSB, Försvarsmakten, Polisen och Kriminalvården så gott som varje vecka, och vi samarbetar med en mängd civilsamhällesorganisationer och universitet.

När UD tidigare i höst presenterade den dåvarande regeringens resultatstrategi för internationell civil krishantering (UF2014/56358/UD/SP) riktade den sig till FBA och övriga svenska myndigheter, som bedriver verksamhet till stöd för internationella civila krishanteringsinsatser, som finansieras av internationellt bistånd. Strategin omfattar totalt cirka 1,3 miljarder svenska kronor fram till år 2017.

När vår nya statsminister Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen i förra veckan lyssnade vi på FBA naturligtvis extra noga på de stycken som berörde säkerhets, -utrikes- och biståndspolitik. Flera spännande inriktningar noterades. När vår nya utrikesminister Margot Wallström snart därefter twittrade att hon avser driva en feministisk utrikespolitik lystrade vi än mer. En jämställdhetsintegrering genomsyrar all vår verksamhet, när vi utformar våra program till stöd för människors förutsättningar att leva i frihet, säkerhet och rättvisa. FN:s säkerhetsrådsresolutioner 1325 och 1820 är givna utgångspunkter i vårt arbete.

På våra kontor på Sandö och i Stockholm, hos alla våra nästan 80 utsända i jordens alla hörn och hos våra samarbetspartners, finns en genuin önskan och vilja att arbeta för människors rätt att leva i frihet från förtryck.

Måhända uppfattas vi som en udda fågel i vissas ögon; vi är ingen renodlad akademisk institution och vi är ljusår från amerikanska spionorganisationer. Vi arbetar med pennor istället för vapen. Människor istället för maskiner. Och vi arbetar i Folke Bernadottes namn – oavsett om vi kallas akademi, institut, organisation eller verk.

Vi har civila krishanterare över hela världen. Vill du bli en av dem? Just nu har vi flera spännande tjänster att söka och vi letar dessutom efter praktikanter inför våren. Välkommen!