Snart är ännu en Almedalsvecka slut.  Dagar av samtal och möten som i år präglats av ett allvar och ett engagemang större än jag tidigare upplevt.

Många kunniga panellister som arbetar direkt med att försöka skapa dialog och en fredlig utveckling i vår värld. De talar om att vi måste bygga tillit, förtroende och en ökad insikt om att vi bor på denna jord tillsammans där miljö- och klimat och fattigdomsutmaningar sträcker sig långt bortom nationsgränser.

De säger också att det är girighet och kortsiktiga ekonomiska maktintressen som skapar krig och konflikter där etnicitet och religion utnyttjas för att elda på.

Det råder enorm orättvisa i världen idag. Människor flyr förtryck och vansinne för att kunna överleva.  Över 50 miljoner flyktingar just nu, den högst siffran sedan andra världskriget men det är bara toppen på isberget.  Miljarder lever i fattigdom samtidigt som en liten grupp lägger under sig allt större rikedom.

I Almedalen har många talat om anti-rasim, feminism, jämlikhet och välfärd och det är oerhört vikigt att vi ständigt påminner oss om vad en demokratiskt och rättvist samhällsbygge måste ha för grundstenar. Och att vi ständigt måste värna om och arbeta för ett med-mänskligt samhälle.

Men det svenska samhällsbygget är i allra högsta grad beroende av det globala samhällsbygget och därmed global säkerhet.

Det som oror mig är att de globala säkerhetsfrågorna lyser med sin frånvaro i valrörelsen och därmed även från politikernas retorik här i Almedalen. Att satsa 5 miljarder kronor i upprustning av det svenska försvaret som ett svar på den allvarliga utvecklingen i Ukraina och sedan lägga undan frågan om global säkerhet här i Almedalen är ingen lösning.  Det tycker jag är populism.

Upprustning, vapen och militära insatser är inte vad vår värld och de mest utsatta behöver.

Säkerhet måste byggas genom dialog, ärlighet, fördelning av världens resurser och solidaritet bortom nationsgränser.  FN skapades för att ge oss den möjligheten.

Kanske naivt men vilka andra alternativ finns det ….?

Ett citat från Nelson Mandela säger allt:

”It is so easy to break down and destroy. The heroes are those who make peace and build.” ~ Nelson Mandela, Soweto, Sydafrika, 12 juli 2008 #LivingTheLegacy