SamirFBA arrangerade, tillsammans med Röda Korset och FOI, Almedalsseminariet ”Syrien – flyktingarna och stabiliteten” på Säkerhetspolitiskt Sommartorg. Efter samtalet passade vi på att ställa tre korta frågor till Samir Abu Eid, Mellanösternkorrespondent för SVT och deltagare på seminariet.

1)    Vad ser du som de största hindren för stabilitet i Syrien just nu?

Så länge kriget i Syrien pågår kommer instabilitet att råda. Det eskalerande våldet, som dessutom sprider sig till övriga länder i regionen och tillsammans med andra pågående konflikter i området, spelar en stor roll för dynamiken. De stora flyktingströmmarna som berör hela regionen, har även de en destabiliserande inverkan.

2)    Hur kan Sverige stödja en positiv utveckling mot stabilitet?

Ett sätt är att fortsätta stödja humanitärt, både genom att ta emot flyktingar och genom att stödja på plats. Både bilateralt och genom EU kan Sverige även arbeta för att den låsning som finns inom FN inte ska stå i vägen för fred. Sverige har ett gott anseende i regionen och kan genom aktivt engagemang spela en roll för att nå en väg framåt mot ökad stabilitet

3)    Vad förutspår du kommer att ske under de kommande månaderna?

Konflikten i Syrien befinner sig för närvarande i ett dödläge, vilket med all sannolikhet kommer att bestå under den närmsta tiden. Det blir därför särskilt viktigt att nära bevaka utvecklingen i regionen. Jag tror att utvecklingen i Irak kommer att vara avgörande, men även situationen i exempelvis Jordanien, Libanon samt konflikten mellan Israel och Palestina kommer att spela en stor roll.

Missade du seminariet? Se det i efterhand här.