Första Almedalsmorgonen och förväntan ligger i luften. Flera FBA-kollegor befinner sig på Gotland för att delta i denna supervalårsupplaga av Almedalsveckan och vi träffas på morgonkvisten för en genomgång inför dagens övningar. Morgonbriefingen leds av vår kommunikationschef Marianne. Det luktar kaffe, det prasslas i tidningar och sommarregnet som tyvärr vägrar ge med sig, trummar mor rutorna. Trots vädret samlades det redan igår mängder av människor på Stora Torget och på Visbys kullerstenar.

morgonbriefing blogg

Under morgonmötet diskuterar FBA-kollegorna tillsammans hur vi bäst kan täcka det som är relevant för vår verksamhet. Vår Generaldirektör lotsar oss igenom dagens program och vi förmedlar våra budskap för externa gäster, nationella som internationella. På vägen hit frågar en av våra internationella gäster ”How would you explain Almedalen?” Det är en bra fråga, och inte helt lättsvarad. Hur förklarar man Almedalen för någon som inte är bekant med fenomenet? Hur förmedlar man Almedalens innebörd, med start för 46 år sedan då Palme steg upp på det där lastbilsflaket, till dagens Almedalen som erbjuder nära 3500 evenemang som rör samhälleliga frågor och är öppet för allmänheten?

M&GD blogg

För vissa är Almedalen en möjlighet att synas, för andra är det ett tillfälle att få igenom ett budskap och för många att mötas, diskutera och utforska ett ämne. Mingel och nätverkande och kunskapsutbyten är viktiga inslag.  I grund och botten är Almedalen ett utrymme för öppna och fria samtal i det demokratiska rummet.  En av de svåra knäckfrågorna är hur man ska förhålla sig till dem som vill utnyttja demokratins frihet och möjligheter för att propagera för motsatsen. Kampen för demokratin måste föras varje dag. FBA arbetar vidare på det som Folke Bernadotte kämpade för och under vår paroll Istället för Vapen arbetar vi för fred, säkerhet och utveckling för alla.

Under Almedalsveckan utgår FBA från tre temata: konflikt, bygga fred och vägen framåt. Vi har i samtliga våra evenemang, våra egna och de vi samarrangerar, ett fokus på dessa tre. I vårt program återfinns samtal kring Ukraina, Myanmar och Afghanistan. Först ut, på måndag morgon, är ett seminarium om Israel och Palestina.

När vi reser oss från bordet och lämnar morgonmötet, sprids vi alla ut på våra olika uppdrag för dagen. Vi kommer att återsamlas senare idag för en omgruppering, men vi kommer säkerligen att träffa på varandra på något av alla de seminarier som vi markerat i programbladet. Regnet till trots.