Två gånger de senaste månaderna har afghanerna gått till valurnorna för att välja president. Båda valomgångarna har beskrivits som framgångar; jämförelsevis högt valdeltagande, många kvinnor har röstat och båda omgångarna har skett under relativt lugna förhållanden.

Men förra veckan tillstötte komplikationer. En av presidentkandidaterna, Dr. Abdullah, drog tillbaka sina observatörer från rösträkningen. Ett beslut som kan komma att få långtgående konsekvenser för Afghanistans framtid. Abdullahs argument var vad han anser vara ett utbrett fusk. Abdullah ledde länge i opinionsundersökningarna, men konkurrent, Dr. Ghani, knappade in ju närmare valdagen kom.

I dagsläget finns det i princip ingen väg tillbaka för Abdullah i den formella valprocessen.  Det betyder med andra ord att Afghanistans nästa president med största sannolikhet heter Ashraf Ghani.

Det internationella samfundet verkar nu för att få till stånd en politisk lösning. Alla alternativ skulle med största sannolikhet innefatta våld. Men problemet är vad man ska göra med Abdullah. En politisk lösning förutsätter att man hittar en politisk position till Abdullah och det medger inte konstitutionen.

Den oberoende valkommittén har återupptagit rösträkningen, men det planerade delresultat som skulle ha kommit i lördags har skjutits upp. Nu på lördag börjar ramadan och åsikterna går isär huruvida denna högtid infaller lämpligt under de rådande omständigheterna.

Spänningarna mellan tadzjiker och pashtuner har delvis ökat och i Kabul har det hållits demonstrationer de senaste dagarna. Än så länge har dessa gått relativt lugnt till.

En öppning som det talas om är att ändra konstitutionen för att Abdullah skulle kunna bli premiärminister. Är det möjligt?  Kanske, det är i alla fall inte omöjligt och det är möjligen den politiska lösning som måste till för att behålla lugnet.

För Afghanistan vore det inte en dålig lösning. Både Ghani och Abdullah är erkänt duktiga statsmän och erkända av det internationella samfundet. Ghani har dessutom som finansminister under 00-talet visat att han har kapacitet att angripa den korruption som endemiskt plågar landet.

Just nu balanserar Afghanistan på en ganska tunn lina och jag hoppas innerligt att landet klarar sig över ravinen till andra sidan. Det som inger visst hopp är att en majoritet av befolkningen vid två tillfällen trotsat hot och sagt sitt vid valurnorna. Afghaner har sett nog av våld och krig och erkänt demokrati som ett alternativ och en väg framåt.

Johan Tejpar kommer att delta på FBA:s Almedalsseminarium ”Afghanistan väljer väg – ett samtal om ödesåret 2014” 2 juli kl. 12.30–13.30 på Säkerhetspolitiskt Sommartorg. Läs mer om det och våra andra seminarier i Almedalen här.