fbs

I december 1934 skickade Sverige en bataljon till Saarområdet i sydvästra Tyskland, för att övervaka folkomröstningen där. Insatsen genomfördes under Nationernas Förbunds flagg, och omröstningen skulle avgöra huruvida Saarområdet skulle tillerkännas Tyskland eller Frankrike eller bibehålla Status Quo, dvs. styras av Nationernas Förbund.

Svenskarna förlades till den relativt lugna staden Merzig. Ivar af Sillén, som var kompanichef för Truppkontingenten till Saar, har lämnat efter sig ett omfattande personarkiv, som nu finns i FBS. Arbetet i Saar skildrar han i åtskilliga brev hem till hustrun:

Merzig den 13 jan 1935

Älskade vän!

Jag riktigt tråkar ut dig med mina meddelanden. Idag, den stora valdagen kl 14.30, råder intet annat än lugn och ordning. Kl 20.00 påbörja vi en ansvarsfull uppgift, nämligen uppsamling och transport till järnvägsstationen från spridda ställen av inte mindre än 22 rösturnor, som skall avlämnas kl 00.18 vid extratåget, som skall föra den till sammanräkningslokalen i Saarbrücken. Då måste man nog vara beredd på besvärligheter av olika slag.

Valresultatet kommer icke att delgivas förrän tidig morgon och då är vi åter inne i en kritisk period som väl kan vara länge. Enligt svensk press skulle Nationernas Förbund icke slutbehandla Saarfrågan förrän i mitten av februari, i likhet att vi icke är åter före första april. Det blir långtråkigt. Som du kan förstå är det intet rejält arbete. Lat blir man så det förslår.

Jag undrar mycket hur det är med mormor, som är i mina tankar dag och natt. Det blir en smärtsam förlust för dig och du vet ju även hur oändligt mycket jag tycker om henne. Hon har varit underbar mot mig, förstående och välvillig och ständigt har jag haft trevligt med henne.

Ja, nu kan jag inte få ur mig något mera.

Kramar, din egen
Ivar

fbs2
Bilden överst visar de övervakande ländernas trupper, längst ned till höger i kollaget hittar vi en svensk. Bilden till vänster visar resultatet av folkomröstningen.