Som kursorganisatör ägnar man ganska mycket tid åt att tänka på presentationer. Inte bara sina egna men också andras – föreläsare, resurspersoner, mentorer, facilitatorer (kärt barn har många namn).

Under EU Senior Mission Leaders-kursen i höstas hade vi drygt 90 sessioner under två mycket intensiva veckor. Över 60 olika experter skulle säga sitt. Det blev en rad övningar och mycket diskussion men många, många PowerPoints. Det är då man börjar höra ”death by power point” eka i korridorerna och så kommer man på en och annan deltagare sitta och blunda timmen efter lunch. När så den sedvanliga PowerPointen någon enstaka gång uteblir, då blir vi rätt förvånade, ibland besvikna och någon gång glatt överraskade.

Det är verkligen en konst att hantera ett verktyg som hjälper publiken när man presenterar något. Hjälper – inte stjälper – alltså. Klassiska misstag är att lägga för mycket text på en slide (att sedan läsa högt ord för ord är illa, men ännu värre att låta publiken läsa själva). Ett annat klassiskt misstag är för många slides och att prata dubbelt så fort i slutet för att hinna med. En PowerPoint har förstås också sina fördelar. Det är skönt att ha några bilder eller figurer och viktiga punkter som summerar. Och, man ska inte förringa vilket stöd PowerPointen är när man ska tala länge.

Jag har också lärt mig att om man råkar ha ett stavfel i sin presentation så tappar man några som ägnar de närmaste minutrarna åt att tänka på det och samtidigt missar vad man har att säga. Jag vet att det är sant för jag noterar själv nästan alla fel – omedvetet – och automatiskt tappar jag koncentrationen en liten stund. Några tips är därför att dubbelkolla stavning innan man börjar, räkna ca tre minuter per slide och använda sig mer av bilder än text.

Det finns många åsikter om presentationsteknik och användandet av olika verktyg. Vi fungerar helt enkelt olika när det gäller inlärning. Nu för tiden kan man ganska enkelt få veta vilken personlighetstyp man är och därmed hur man hanterar och reagerar på information. Se t ex Myers Briggs Type Indicator (MBTI).

Jag gillar PowerPoint. Bara transporten är ju avgörande – en USB-sticka eller datorn som man ändå tar med när man reser. Jag minns hur jag på 90-talet släpade runt på en LCD-projektor som jag fick bråka med flygplatspersonalen för att få ta med i handbagaget. Detta för att den inte skulle gå sönder. Den vägde flera kilo.

Nej, det är skönt att de gamla stencilernas tid förbi.