dittrichI första världskriget var fem procent av dödsoffren civila, i andra världskriget 50 procent och i dagens krig är 90 procent av dödsoffren civila. Har du hört eller läst det påståendet förut? Det förekommer ofta i media och liknande siffror finner man på välrenommerade internationella organisationers hemsidor. Till exempel står det i Europeiska unionens säkerhetsstrategi från 2003 att sedan 1990 har 90 procent av dödsoffren i krig varit civila. Googla så får du se! Problemet är bara att påståendet ovan är helt fel – det finns nämligen ingen som helst faktagrund för siffrorna.

Att inhämta och analysera fakta om väpnade konflikter är av naturliga skäl väldigt svårt. Det är inte lätt för forskare att få tillgång till pålitliga data och aktörerna i en konflikt har ofta skäl att förvränga eller undanhålla fakta. Just civila dödsoffer är naturligtvis ett extra känsligt kapitel. Trots det görs det väldigt mycket forskning om ämnen såsom konflikttrender och antal dödsoffer i väpnade konflikter.

Skandinaviska universitet och forskningsinstitut är världsledande på det här området, bland annat genom den forskning som görs på Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och på Peace Research Institute Oslo. Vad säger då forskningen om andelen civila dödsoffer i krig? För det första kan vi slå fast att påståendet ovan om 90 procent civila dödsoffer i moderna krig helt saknar faktagrund. Det är helt enkelt en myt som på grund av bristande källkritik under en längre tid har spridits i olika sammanhang. De uppskattningar som har gjorts pekar på långt lägre siffor, men det är som sagt väldigt svårt att få fram pålitliga uppgifter.

När det gäller trenden, huruvida dagens krig skulle skörda fler eller färre civila dödsoffer, ser utvecklingen snarare positiv ut. Vapenteknologisk utveckling och minskad acceptans för civila – och militära – dödsoffer har bidragit till att göra världen säkrare för civila i konfliktområden. Undantag finns, men mörka exempel som flygbombningarna av Dresden under andra världskriget och Hanoi under Vietnamkriget med deras mängder av civila dödsoffer, har som väl är blivit mer sällsynta.

När man följer nyhetsrapporteringen från världens konflikter och krishärdar är det lätt att få en dyster bild av samtiden. Men då gäller det att ta ett steg tillbaka från den ögonblicksbild som förmedlas, betrakta domedagsscenarier och ogrundade påståenden som det ovan med en kritisk blick, och i stället se till fakta och forskning som pekar på en i mångt och mycket positiv utveckling. Det finns fortfarande olösta konflikter som skapar stort mänskligt lidande, men på många sätt har världen faktiskt blivit en bättre plats att leva på.

Foto: Johan Dittrich Hallberg/SEAPPI