3toppbild-blogg

Senaste tiden har livet präglats av starka kontraster. Kasten mellan barnens morgonrutiner, läxhjälp och terrorattacker är omtumlande. Ena dagen sitter jag i ett partnersforum och diskuterar kritiska och positiva processer i anknytning till Somalias utveckling. Andra dagen deltar jag i krismöte och diskuterar FN:s repositionering efter senaste tidens attacker utförda av Al-Shabaab i Mogadishu. Och när son nr 2 sjunger lilla snigel akta dig via Youtube på lördagmorgonen inser jag hur viktigt det är att livet stundtals är fyllt av en lagom dos eskapism från arbetslivets allvar.

En av mina centrala uppgifter är koordinering av processer inom New Deal . New Deal för Somalia, har efter de senaste månadernas goda samarbete mellan regeringen och det internationella samfundet, utmynnat i en historisk New Deal Compact – en av de första i raden för de länder som antagit utmaningen att implementera New Deal.

2cornershopNew Deal för Somalia inleddes officiellt 14 Maj 2013 i Mogadishu och ett viktigt delmoment hölls 16 september 2013 då Somalias New Deal Compact antogs vid Brysselkonferensen. Mer information och bakgrundsmaterial om New Deal for Somalia. 

I och med Brysselkonferensen ingicks ett partnerskap mellan somaliska regeringen och det internationella givarsamfundet i syfte att stödja Somalias fragila utveckling och implementeringen av New Deal Compacts prioriteringar. Givarsamfundet har sedermera tillkännagivit en utfästelse om stöd på ungefär 2 miljarder EUR för implementeringen av Somalias New Deal Compact. Mycket positivt!

Nu återstår det stora litmustestet – att infria löftena, att gå från ord till handling. vilket förresten inte heller är, när jag skriver detta – en dans på rosor. Det blev särskilt tydligt efter förra veckans dramatiska utveckling då den nyligen tillsatta chefen för somaliska Centralbanken plötsligt avgick efter en påstådd korruptionsskandal inom regeringen. Korruption, jämte terrorism, är två externa och mycket verkliga riskfaktorer att hålla i tankarna när vi går vidare.

2FN-i-Nairobi-flaggorTrots allt detta, kan jag konstatera att den positiva utvecklingen som New Deal-samarbetet medför är avgörande för fragila länder som Somalia. Efter 20 års konflikt behöver landet stöd i princip i alla sektorer och sakfrågor för att återuppbyggnaden av demokratiska institutioner skall ta vid. En viktig förutsättning för denna reform är också att en ny och legitim regering är på plats sen förra året.

För ett par veckor sedan hade vi storbesök hemifrån då GD Sven-Eric Söder och andra kollegor från FBA hälsade på. Det var mycket inspirerande att träffa kollegor, det bidrar till nya erfarenheter och nya perspektiv. Besöket sammanträffade med att FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson var på besök i Somalia. Det finns onekligen ett starkt intresse för Somalia och Sverige har en viktig uppgift som beskrivs i den nya resultatstrategin för Somalia (2013-2017).