Äntligen börjar regnperioden lida mot sitt slut. Erfarna kollegor säger att från och med denna vecka så vänder det! Jag får vårkänslor när solen bländar mig där jag sitter vid mitt skrivbord på ambassaden och vill genast lämna kontoret och istället sätta mig nere vid stranden.

toppbild-regn-i-Liberia

Monrovia är med sitt tropiska monsunklimat en av världens mest regniga städer, i millimeter per år räknat. Det är ingen lek när himlen öppnar sig och det bokstavligen vräker ned. Avrinningen från staden gator är långsam och det bildas snabbt stora gropar i vägbanorna som vattenfylls. Regnet gör även att fler insjuknar i malaria eftersom det kläcks fler myggor under och precis efter regnperioden. Malaria är, som på så många andra ställen i världen, ett av de största hoten. Det finns flera olika typer av malaria och den riktigt allvarliga typen av sjukdomen, cerebral malaria, skördar många liv om den lämnas obehandlad.

Under de senaste veckorna har jag träffat både de svenska poliser och kriminalvårdare som är sekunderade till FN-missionen här och representanter från svenska Rikspolisstyrelsen och Gävleborgs polismyndighet. De senare befann sig i Monrovia med anledning av det Sida-finansierade bilaterala samarbetsprojekt som man har med den kriminaltekniska enheten på Liberias nationella polis.

Att bygga upp och stärka en effektiv, transparent, ansvarstagande och kostnadseffektiv säkerhetssektor är en central del av en demokratisk utveckling i en postkonfliktkontext, inte minst vad det gäller polisen. Det svenska stödet till denna utveckling genomförs gemensamt av flera myndigheter, bl.a. utifrån den svenska policyn för fred och säkerhet för utveckling samt den nationella strategin för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Vill du förresten veta mer om vad säkerhetssektorreform är för något och hur man arbetar med det i praktiken? Läs mer om FBA:s kommande kurs i SSR här. Har du inte en hel vecka utan bara drygt 6 minuter över– kolla in vår informationsfilm här.