När jag skriver detta, är jag åter tillbaka i den vardagliga lunken på FBA efter två intensiva kursveckor till bredden fyllda med DDR i alla dess former och aspekter. Och jag lovar, DDR har många former och aspekter! Även denna gång, märkligt nog, känns det som om vi som planerat och genomfört kursen kan utbrista, precis enligt samma logik som Olympiakommitténs tidigare president Best course ever!

Avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter (DDR) har sedan murens fall kommit att utgöra en integrerad del av de flesta övergångar från krig till fred. Lite beroende på hur man räknar har det sedan slutet på 80-talet påbörjats över 60 DDR-program runt jorden, med mer än en miljon deltagare. Lyckad ekonomisk, social och politisk återanpassning av stridförande kombattanter kan ofta på ett avgörande sätt bidra till stabilitet i ett land söndertrasat av krig och konflikt.

BCentauros15bloggEfter att under nästan ett decennium befunnit mig i fält i Latinamerika känns det som en ynnest att under de sista tre åren ha fått möjligheten att på FBA kunna bidra till DDR-programmets verksamhet med de brokiga och mångskiftande erfarenheter som verkligheten utanför Sverige tenderar att tvinga på en. Att behovet av DDR-kompetens fortsatt är stort visas också av att vi även i år fick många sökande till kursen. Av de totalt 130 personer som sökte kursen var 40 FN-personal, vilket också visar på stort förtroende från FN för vår DDR-kurs. Den DDR-doktrin som FN utarbetat med bl.a. Sveriges stöd utgör ett viktigt bidrag i utformandet av kursen. Jag tror att en bidragande orsak till populariteten är att vi blandar teoretiska föreläsningar med praktiska övningar som vapenförstöring, som bilden ovan visar. Många som gått kursen berättar att just de praktiska övningarna är det som bidrar till en djupare förståelse för hur väl genomförd DDR konkret kan bidra till förbättrade villkor för människor som genomlevt krig och våld.

Ett annat jobb som nu äntligen har gått i mål är den nya hemsidan för Integrated DDR Training Group, IDDRTG. IDDRTG är det samarbetsorgan där 16 stycken utbildningsinstitutioner inom DDR deltar för att koordinera sina utbildningsinsatser, utbyta erfarenheter och samtidigt vara en resurs för alla som är intresserade av att förkovra sig i dessa frågor. Här måste en eloge ges till vår tidigare medarbetare Frida Lundström som gjort ett hästjobb för att få allt detta på plats.

Det är bara några veckor sedan vi nöjda utbrast Best course ever. Nu är siktet inställt på näst kurs. Barcelona 4 -15 november. Undrar om den också kommer att bli Best course ever?.