För mig är ett av de verkliga tecknen på att det är höst det årliga öppnandet av FN:s generalförsamling. I år befann jag mig inte på plats under förra veckans öppnande, däremot var jag där två veckor tidigare för möten med FN:s politiska avdelning (DPA). Vi talade då om vidareutveckling av utbildning i dialog och medling för FN- personal.

Ett av de områden där FN har tagit riktiga kliv framåt de senaste åren är medling. För många är kanske FN förknippat med just medlingsinsatser och högnivådialoger, men det är först på senare år de har gjort ett häv i professionaliseringen av medling. 2011 antogs den första resolutionen om medling – en resolution där alla medlemsländers användande av medling för att förebygga, förhindra och lösa konflikter uppmuntras.

FN har även satt upp en medlingsstödsenhet (2006) och ett team med experter i ständig beredskap, för att ge stöd till olika medlingsinitiativ i världen. Här handlar det både om tekniskt och tematiskt stöd, så som expertis i hur man löser konflikter som rör till exempel naturresurser, säkerhetsarrangemang eller att ge processtöd. Förra året publicerades FN:s riktlinjer för effektiv medling som ett tydligt stöd till mer effektiva och professionella medlingsinsatser.

sofie-framför-staty-bloggI min funktion inom Konfliktförebygggandeprogrammet på FBA så har jag arbetat med DPA sedan 2008 i deras väg mot professionaliseringen av just medling och medlingsinsatser. Vi genomför varje år tillsammans med DPA en utbildning i dialog och medling för dem och andra delar av FN-systemet. Det faktum att den äger rum på Sandö i Sverige har underlättat vår strävan efter att kursen ska inspireras av Folke Bernadotte och Dag Hammarskjölds anda och gärningar. Det har varit spännande att se utvecklingen hos DPA och det märks att de har rört sig framåt i frågor så som inkluderandet av och samarbetet med regionala organisationer och att tala om dialog och medling istället för enbart medling.

Att medling mer och mer ses även som en systematisk, teknisk process och inte endast en konstart tror jag är positivt och det visar också på komplexiteten i medling. Kanske kommer tanken om att före detta statschefer per automatik kvalificerar sig som medlare helt att försvinna och förhoppningsvis så öppnas det upp för fler kvinnliga medlare genom professionaliseringen.